*** قابل توجه دانشجویان عزیز، ثبت نام ترم تابستان 96 در بازه 10 تا 11 تیرماه می باشد***
تقویم آموزشی

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره روزانه، شبانه، پردیس دانشگاهی و آموزش مجازی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

بدینوسیله تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 جهت اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه سمنان اعلام می گردد .امید است دانشجویان عزیز برابر زمان بندی اعلام شده از سوی دانشکده های مربوطه نسبت به امور ثبت نام و حذف و اضافه طبق مقررات آموزشی اقدام نمایند .

انتخاب واحد کلیه دانشکده ها : یکشنبه 10/11/95 لغایت چهارشنبه 13/11/95 ( پنجشنبه 14/11/95 برای کلیه ورودی ها ، دانشجویان تاخیری  عدم ثبت نام مقدماتی و دانشجویان مهمان ) 

شروع کلاس ها : شنبه 16/11/95

حذف و اضافه : یکشنبه  24/11/95  لغایت سه شنبه 26/11/95 ( چهارشنبه 27/11/95 برای کلیه ورودی ها )

حذف اضطراری : دوشنبه 14/1/96 لغایت چهار شنبه 27/2/96

پایان کلاسها : پنج  شنبه 18/3/96                         شروع امتحانات : شنبه 20/3/96                    پایان امتحانات : پنج شنبه 8/4/96

زمان تحویل درخواست های غیبت برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 و بعد از آن : 48 ساعت بعد از هر امتحان

تبصره 1 ـ حذف اضطراری (تکدرس) : در طول ترم بعد از حذف و اضافه در روز دوشنبه هر هفته از ساعت 10 الی 12 به صورت مستمر در آموزش دانشکده ها طبق مقررات مربوطه انجام می گیرد . مضافا اینکه در روزهای شنبه 23/2/96 الی چهارشنبه 27/2/96 به صورت تمام وقت و در ساعات اداری حذف اضطراری ادامه داشته و به  درخواست های رسیده پس از انقضای مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

تبصره 3 ـ تعیین برنامه زمان بندی انجام ثبت نام و حذف و اضافه در زمان های تعیین شده فوق بر عهده دانشکده ها می باشد .